Wat is Christelijk Leiderschap?


Voor een groot deel is er geen verschil tussen Christelijk Leiderschap en gewoon seculier leiderschap. Want leiderschap is een ambacht. De drie overeenkomsten (die ook de kern samenvatten van wat leiderschap is) staan hieronder.

Wat maakt dat Christelijk Leiderschap tóch anders is heeft te maken met zijn identiteit. Hij is een kind van God en richt zich op de eer van God. Hij laat zich ook leiden door Gods Geest en weet dat hij aan de Schepper van hemel en aarde verantwoording moet afleggen voor alles wat hij in de praktijk van zijn leven doet.


Maar wat is dan het leiderschapsambacht waarin hij zich kan ontwikkelen?

1.


Een organisatie (of bedrijf) doelgericht in beweging kunnen brengen.

Je moet weten wat je wilt en wat je wilt bereiken. Daarom moet je ook weten waar je nu staat.

2.


Je moet richting kunnen geven aan mensen en processen. Elke verandering verloopt via mensen en de manier waarop (en de volgorde waarin) ze werken.

3.


Je moet op de juiste tijd én op de juiste manier ingrijpen als dingen niet goed gaan.

Dit is het moeilijkste deel omdat leiders dit vaak niet op de juiste tijd en manier doen.

Je identiteit is de basis


Als je als christen écht weet wie je bent in Gods ogen, dan heb je een ijzersterk fundament. Een christen die zich écht heeft overgegeven aan Jezus Christus is bekeerd en opnieuw geboren. En opnieuw geboren betekent dat je ook echt 'nieuw' bent. In 2 Korinthe 5:17 staat het zo kernachtig: "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

In onderstaand model geven we het principe van het bouwen (en onderhouden) van die identiteit weer.

Dit model kun je ook gebruiken voor het bouwen van een merk of een imago voor je organisatie.


De kernvraag (bovenin het model) is: wie ben je op dit moment nu echt? Daar moet je antwoord op kunnen geven. En dat is niet gemakkelijk.

De tweede vraag (linksonder) is wie je dan eigenlijk wilt zijn? Dat kan 'anders' zijn dan wie je echt bent. En dan heb je iets te doen.

En de derde vraag is: Hoe kijken andere mensen naar je? Is dat hetzelfde antwoord als bij de beide vorige vragen, dan heb je een sterke identiteit. Dan ben je dus een "sterk-merk". Zo nee, dan is er sprake van 'schijn' en heb je iets te doen.


Een christen heeft iets extra's dat fundamenteel is voor het antwoord op bovenstaande vragen. Dat is het rode vlak in het midden... dat is hoe God naar je kijkt. Het antwoord: Je bent opnieuw geboren als een geliefd kind dat nu opgevoed wordt door zijn Hemelse Vader.

UIT WELKE COMPONENTEN BESTAAT CHRISTELIJK LEIDERSCHAP?


Onderstaand model is door ons ontwikkeld om aan te geven met welke onderdelen Christelijk Leiderschap te maken heeft. Het model loopt parallel met de hoofdstukken van het werkboek "Hand- en Hartsboek Christelijk Leiderschap" dat nog verkrijgbaar is. Stuur een mail naar joke@conception voor meer informatie.
Toelichting bij de 7 onderdelen in het model.

  1. In het hart van het model gaat het over de vraag wat leiderschap nu eigenlijk is en wat het verschil is tussen gewoon leiderschap en christelijk leiderschap.
  2. ZIJN gaat over het belang van identiteit: weten wie je bent als christen en als christelijk leider.
  3. DROMEN gaat over een visie en het maken van plannen, maar vooral over het effect van wat je wilt bereiken met je visie en je missie. Hoe doe je dat dan? En wat zijn de valkuilen?
  4. BEWEGEN gaat over het doelgericht in beweging brengen van een organisatie. Het gaat over de vraag hoe je een mooi plan (of een mooie droom) concreet kunt maken. Het is een terrein waar juist ook in kerken en christelijke organisaties de meeste ongelukken gebeuren.
  5. BOUWEN gaat over de vraag hoe je kwaliteiten en vaardigheden van mensen in beeld krijgt en hoe je mensen kunt motiveren. Ook christelijke leiders hebben de neiging om óf soortgenoten óf paladijnen om zich heen te verzamelen. Het is juist van belang om 'totaal tegengestelde' karakters en vaardigheden in je team te hebben. En hoe bouw je dan zo'n team?
  6. INTERVENIËREN legt de nadruk op wat je moet doen als er iets veranderd moet worden, als je moet ingrijpen vanwege problemen of onverwachte situaties. Ook zo'n onderwerp waarmee in de praktijk heel veel brokken worden gemaakt.
  7. LEREN gaat over het toepassen van alle lessen die de praktijk je gaat leren. Het gaat over hoe je kunt profiteren van tegenslag, van strijd en van de alledaagse levenservaringen.