Leiderschap

Wat is (christelijk) leiderschap eigenlijk?

Leiderschap kun je terugbrengen tot 3 kerntaken:

  1. Een organisatie (of bedrijf) doelgericht in beweging kunnen brengen.
  2. Richting kunnen geven aan mensen en processen.
  3. Op de juiste tijd en wijze kunnen interveniëren

Daarmee is leiderschap puur een ambacht en daar zijn vele ontwikkel-tools voor beschikbaar. Maar voor de christen geldt nog iets extra’s. Hij (of zij) heeft een laag extra om rekening mee te houden. Een christen heeft een nieuwe identiteit en hij legt verantwoording af aan zijn Schepper, terwijl hij toch met beide benen op de grond staat. Hoe doe je dat? Daarover gaat het Hand en Hartsboek Christelijk Leiderschap. Geschreven door Jan-Willem Grievink op basis van zijn seculiere opleidingen, zijn seculiere ervaringen en zijn ruime ervaring op terrein van christelijk leiderschap. Het boek is nog verkrijgbaar. Je kunt het bestellen door een mail te sturen aan joke@conception.nl

In dit model zit uiteraard ook besloten dat je een goede objectieve analyse maakt van de huidige situatie. Wat is er goed aan, wat is er niet goed en wat zijn de mogelijkheden om dat echt te veranderen. Die analyse moet dan gaan over de manier van werken, over de structuur en over de mensen. Daarnaast mag je de gewenste situatie in beeld brengen, de droom of de visie. Maar die moet dan wel SMART zijn. Dat wil zeggen hij moet specifiek zijn, hij moet meetbaar zijn, hij moet haalbaar zijn en hij moet een tijdskader krijgen waarbinnen die gerealiseerd zou moeten zijn. En ook daarbij geldt weer in beeld gebracht moet worden op welke manier de manier van werken (processen), mensen (en hun capaciteiten en betrokkenheid) en de structuur (die nodig is om het in te bedden) daarbij behulpzaam zijn.

Wil je meer lezen over christelijk leiderschap, kijk dan op de pagina met een blog over het verschil tussen gewoon en christelijk leiderschap of de pagina over teamleiderschap.