ConCeption

Nieuws over de foodsector - over leiderschap - en over veranderprocessen

Terug

Teveel aandacht voor structuur

Geplaatst op: maandag 14 januari 2013 15:15

De crisis sinds 2008 heeft ervoor gezorgd dat er weer veel bedrijven in reorganisaties terecht komen. In die reorganisaties wordt opnieuw de klassieke fout herhaald om de structuur leidend te maken in het denken over een nieuwe gewenste situatie. De hele management literatuur staat bol van de cases met bewijsvoering waarin geconcludeerd werd dat strategie en mensen belangrijker zijn dan structuren. "Structure follows Strategy" is dan ook de klassieke les die we sinds 1920 al hebben geleerd van Alfred Chandler. Toch vallen we weer in dezelfde fouten als altijd. We tekenen nieuwe harkjes en bekijken mensen als kostenposten die gereduceerd moeten worden.

Door de crisis vergeten we gemakkelijk de lessen uit de geschiedenis. De crisis is door (hebzuchtige) mensen veroorzaakt en door de manier waarop ze hebben gewerkt. De fout zit niet in het gebrek aan toezicht of regels. De fout (en dus het risico) zit in mensen. Meer aandacht voor mensen (de inputfactor) en de manier waarop ze kunnen werken (het proces) zou zegenrijk zijn.

Om in herinnering te roepen: dit is de les die leiders uit de geschiedenis moeten onthouden. Het schema van het samen.

Het schema geeft aan dat een gemiddeld veranderingsproces voor zijn succes voor 60% afhankelijk is van de vraag of mensen zullen en kunnen veranderen en slechts voor 10% hangt een verandering af van de structuur. Toch gaat in een veranderingsproces vaak de meeste aandacht uit naar de nieuwe structuur in plaats van naar het veranderen van de kwaliteit (en houding) van de mensen in een organisatie.