ConCeption

Wie schrijft die blijft... of toch niet?

Terug

Je zwakte compenseren door de kracht van de ander

Gepubliceerd op: 25 augustus 2013
Categorie: Leadership


Een belangrijke ontdekking in voor het groeiproces van een christenleider is, dat God niet aanknoopt bij jouw bekwaamheden, maar bij je hartsgesteldheid. De kernvraag is dan ook: mag God dat hart 'regeren'? Na het 'ja' volgt dan vaak een groeiproces dat pijn doet. Het gaat niet vanzelf om als christenleider te leren je zwakheden voor God en voor je collega's in je team bloot te leggen. Maar de oefening heeft als vrucht dat Gods Geest ruimte krijgt om je echt te laten groeien en je team krijgt ruimte om jou aan te vullen en te dienen. Overigens is daar wel voor nodig dat er in het team een fundamentele basis van geestelijke eensgezindheid is.

 

Jezelf kwetsbaar maken kan alleen als er vertrouwen is. Maar dat vertrouwen groeit ook dóór je kwetsbaar te maken. Het is een wisselwerking.

Naar God toe volstaat het ook niet om alleen stilletjes over je zwakheden te erkennen dat ‘Hij het toch wel weet’, God wil dat we het onder ogen zien. Hij wil dat we God vragen om ons te doorgronden (Psalm 139). En als Hij het aanwijst, dan moeten we er iets mee. Of opruimen (zonde) of accepteren dat het gecompenseerd moet worden door iemand anders (je zwakke eigenschappen).

Iemand die dat goed beschrijft is Jeanette Howard in haar boek: Leunend op mijn Geliefde (Uitgave Buijten & Schipperheijn, 2005). Zij beschrijft dit proces bij haarzelf als volgt:
"Eerlijk gezegd wil ik niet dat Gods genade mij troost als ik zwak ben. Ik wil niet dat Gods kracht me op de been houdt als ik moeilijke dingen onder ogen moet zien. Ik wil helemaal niet dat Hij mij ‘Zijn oogappel’ noemt als ik worstel met afwijzing. Waarom? Omdat ik sowieso niet zwak wil zijn. Ik wil genezing. Ik wil een overwinnaar zijn. Ik wil zegevieren. Ik wil een sterke christen zijn die overal Gods woord predikt en Gods Koninkrijk opeist: ik wil niet hulpbehoevend zijn. Maar als ik op die manier probeer te leven, kan het weleens heel erg fout gaan. Als ik mijn zwakheden negeer of verberg, dan wijs ik daarmee Gods aanbod van genade en kracht af. Dan zeg ik: ‘Ik wil op mijn voorwaarden en in mijn kracht christen zijn.’ Dan ga ik een regelrechte ramp tegemoet."

Dit is een mooie, confronterende, maar ook troostrijke spiegel. Het vraagt namelijk een moedige keuze om vanuit kwetsbaarheid te leven. Door dat te doen vergroot je je afhankelijkheid van God. Hij wil dat ik voor Hem beschikbaar ben. Hij wil me helemaal, inclusief mijn zwakke punten. Als ik die dan maar niet verstop voor Hem, dan zorgt Hij wel voor compensatie, vaak in de vorm van andere broers of zussen.

Dat is het mooie in een christenleiderschapsteam. Als het goed is zijn we in een team allemaal 'anders'. Iedereen heeft andere sterke en andere zwakke punten. Die vullen elkaar aan. Mijn zwakke punten kunnen dan meer dan gecompenseerd worden door de sterke punten van mijn broer of zus. En omgekeerd kan ik met mijn sterke punten de zwakheden van de ander compenseren. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar is dus vertrouwen en transparantie voor nodig. Net als in een huwelijk.

Hoe werkt dat dan?
Een team kan alleen als team functioneren als je sterke en zwakke punten en de bijbehorende valkuilen ook helemaal transparant maakt. Iedereen moet zich daarvoor 'bloot geven'. En dan kan een test een handig hulpmiddel zijn om dat van tevoren al in een neutrale veilige setting te doen. Elk mens, zelfs de allerbeste leider heeft sterke en zwakke punten. Je weet het allang over elkaar, maar pas als je je eigen sterke én zwakke punten bloot geeft, gaan het teamwork van start.
Een team komt tot optimale prestaties als iedereen in het team zijn sterke punten ook helemaal tot ontplooiing kan laten komen. Iedereen in 'mijn team' moet mij aanmoedigen om mijn sterke punten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor het geheel.
Gelijkertijd moet ik dan wel weten wat de valkuilen van mijn sterke kanten zijn. Die valkuilen moeten ook benoemd worden in het team. En dan moeten de anderen in het team mij als hun broer behoeden dat ik niet in die valkuil trap. En ik moet datzelfde doen bij anderen.

Dit is een groeiproces. Wil je meer weten? Lees dan het Hand- en Hartsboek Christelijk Leiderschap. Je kunt het bestellen via info@conception.nl. Elders op deze website kun je de inhoud van dat boek raadplegen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen