ConCeption

Wie schrijft die blijft... of toch niet?

Terug

Het probleem van de helft plus één

Gepubliceerd op: 1 september 2012
Categorie: Leadership

Democratie betekent dat de meerderheid zijn gelijk kan realiseren. In Nederland bestaat die meerderheid uit de optelsom van een aantal minderheden. Die minderheden doen een beetje water bij de wijn van hun eigen gelijk zodat er een verdunde ‘waarheid’ ontstaat om zo voldoende meerderheid te krijgen. Dit klinkt gechargeerd, maar Nederlanders zijn daar goed in. Wij hebben het compromiskunstje zelfs verfijnd tot het begrip ‘ poldermodel’. Maar is polderen ook het beste medicijn om in crisistijd te besturen? Wat mij betreft niet. Democratie is traag en bouwt op volksgevoel. En beide kenmerken zijn gevaarlijk in een samenleving die transparanter, complexer en gejaagder wordt!

Bedrijfsleven en democratie werkt niet

Elke ondernemer weet allang dat democratie in het bedrijfsleven niet werkt. Uitgezonderd een mooi neveneffect van dat poldermodel, zoals het betrekken van mensen bij een proces. En in de politiek zou bedrijfsmatiger werken een verademing zijn.

Na Griekenland en Italië komen we gemakkelijk in een tijd waarin landen wellicht veel vaker bedrijfsmatiger zullen worden aangestuurd. Dat is een model waarbij experts veel meer invloed krijgen en controle achteraf plaatsvindt. Want vier jaar crisis heeft laten zien dat de bestaande trage vergadercultuur van bureaucraten en politici in Europa aarzelend en machteloos is.
Ik vrees dat er binnen een paar jaar in verschillende Europese landen meerderheden komen die vinden dat het nu tijd wordt voor een ‘sterke man’. Iemand die er echt verstand van heeft en het dan ook maar moet gaan doen. In Nederland vullen we die ‘sterke man gedachte’ voorlopig nog in met het volgen van iemand die het mooi kan vertellen, een vriendelijk charisma heeft en als persoon geloofwaardig in het leven staat. Daarom deden de teddyberen Roemer en Rutte het eerst zo goed en komt nu Diederik als minst onbetrouwbaar naar voren. Maar ik ben bang dat er ook na 12 september in Den Haag niemand rondloopt die echt verstand heeft van crisismanagement. Onze crisis is een schuldencrisis en de kern van dat probleem zit in ons eigen hart en heet ‘hebzucht’. Dat los je niet op met een sterke man!

Wat moeten christenen met zo’n toekomstscenario? Hoe oefen je als christen positieve invloed uit op de samenleving? Eigenlijk is die vraag verkeerd. Deze is beter: ‘Wat is er in christenleiders zichtbaar van de levensveranderende kracht van Jezus Christus?’ Wat moeten wij met onze onze democratische gewoonte van christelijk meepolderen en water bij de wijn doen om op z’n minst nog een beetje christelijke invloed te hebben?

Christenen met impact

Ik heb de biografie van Steve Jobs gelezen. Hij was allesbehalve christen en had een afschuwwekkend gedrag naar mensen om hem heen. Toch is Apple het bewijs dat het wéér de ‘eenzame enkeling’ is die gelijk heeft en uiteindelijk ook gelijk krijgt. Drie kenmerken komen dan naar voren:

  1. Weten wie je bent en wat je kunt;
  2. Je focus houden en jezelf durven blijven;
  3. Perfectie leveren en in stormen overeind blijven.

We hebben christenleiders nodig die dat ook aandurven in de kracht van Gods Geest. En dan heb ik het niet over het vasthouden van religieuze standpunten (dat hoort bij kerken), maar over mensen in wie je waarheid, liefde, genade en kracht van Jezus ziet. Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht (1Cor4:20).

Voor mij is Bijbelse Waarheid niet zozeer een standpunt, maar een persoon. Een Persoon die overigens wel degelijk zeer confronterend is. Lees Openbaring 1,2 en 3 maar.
‘Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken…’ zegt Jezus in Lucas 6:26. De discipelen wisten al heel vroeg dat ze niet moesten proberen mensen te behagen (Gal 1:10). We moeten als christenleiders er meer rekening mee gaan houden dat dit ook voor ons geldt! Nu al zijn Nederlandse politici soms ongelooflijk fel tégen christenen en hun opvattingen. Ik denk dat dit alleen maar meer zal worden. En niet alleen als je zegt dat abortus moord is.
Dan gaat deze Bijbeltekst een bemoediging worden: “Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.” (1 Petrus 4:14). Maar dan moet dat laatste (de luister van de Geest van God) ook wel zichtbaar worden in ons leven. Dat is wat anders dan het ‘gepraat, gewaad en gelaat’ waar christenen nu soms mee lopen te pronken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen