ConCeption

Wie schrijft die blijft... of toch niet?

 • Je zwakte compenseren door de kracht van de ander

  Gepubliceerd op: 25 augustus 2013
  Categorie: Leadership


  Een belangrijke ontdekking in voor het groeiproces van een christenleider is, dat God niet aanknoopt bij jouw bekwaamheden, maar bij je hartsgesteldheid. De kernvraag is dan ook: mag God dat hart 'regeren'? Na het 'ja' volgt dan vaak een groeiproces dat pijn doet. Het gaat niet vanzelf om als christenleider te leren je zwakheden voor God en voor je collega's in je team bloot te leggen. Maar de oefening heeft als vrucht dat Gods Geest ruimte krijgt om je echt te laten groeien en je team krijgt ruimte om jou aan te vullen en te dienen. Overigens is daar wel voor nodig dat er in het team een fundamentele basis van geestelijke eensgezindheid is.

   

  Lees meer
 • De economie van goed en kwaad

  Gepubliceerd op: 9 mei 2013
  Categorie: Leadership

  Ik wil de aandacht vestigen op een boek met de titel 'de economie van goed en kwaad'. Dat boek is zeer de moeite waard en zet je aan het denken zet over de maatschappij, en met name de economische activiteiten daarbinnen. We zitten in een economische crisis en een financiële crisis. Ik heb daar vanuit mijn vakgebied dagelijks mee te maken. Met regelmaat vraag ik me af of er niet een veel dieper probleem achter deze crises verborgen ligt. Ik weet het wel zeker! Maar daar willen wij in onze Westerse samenleving niet of nauwelijks aan denken.

  Lees meer
 • Coachen op input, output of proces?

  Gepubliceerd op: 14 januari 2013
  Categorie: Leadership

  In Nederland is Resultaat Gericht Managen populair geworden. Het bedrijfsleven is sinds 1990 helemaal 'doordrenkt' van het resultaat gericht denken. Alles moest je kunnen meten in concrete getallen. Coaches en trainers hebben dat denken breed ingevoerd. Deze focus op resultaten krijgt anno 2013 (gelukkig) concurrentie van twee andere - minstens net zo essentiële - basis elementen die in elk bedrijf of organisatie niet mogen ontbreken: input en proces. Meer nadruk op de kernwaarde van mensen en de manier waarop je werkt. Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn termen die aan gewicht hebben gewonnen. En coaches moeten nog leren om al die elementen in onderlinge samenhang mee te nemen in hun begeleiding van een leidersteam van een bedrijf of organisatie.

  Lees meer
 • Het probleem van de helft plus één

  Gepubliceerd op: 1 september 2012
  Categorie: Leadership

  Democratie betekent dat de meerderheid zijn gelijk kan realiseren. In Nederland bestaat die meerderheid uit de optelsom van een aantal minderheden. Die minderheden doen een beetje water bij de wijn van hun eigen gelijk zodat er een verdunde ‘waarheid’ ontstaat om zo voldoende meerderheid te krijgen. Dit klinkt gechargeerd, maar Nederlanders zijn daar goed in. Wij hebben het compromiskunstje zelfs verfijnd tot het begrip ‘ poldermodel’. Maar is polderen ook het beste medicijn om in crisistijd te besturen? Wat mij betreft niet. Democratie is traag en bouwt op volksgevoel. En beide kenmerken zijn gevaarlijk in een samenleving die transparanter, complexer en gejaagder wordt!

  Lees meer
 • Zeker weten?

  Gepubliceerd op: 13 augustus 2012
  Categorie: Leadership

  Geloof jij dat jouw supermarkt de ‘goedkoopste van Nederland’ is? Nogal wat supermarkten claimen die waarheid! Op TV en in kranten mag ik nogal eens als supermarktdeskundige commentaar geven op prijzenoorlogen en ander supermarktgedoe. Je raadt het al: niet alles wat supermarkten als waarheid rondbazuinen, is ook werkelijkheid.

  Lees meer
 • De nadelen van groot en bureaucratisch

  Gepubliceerd op: 5 mei 2012
  Categorie: Leadership

  Grote bedrijven staan negatief in het zonnetje. ‘Groot wil alleen maar groter worden en daarom vinden ze winstgroei belangrijker dan mensen; ze bedelen schaamteloos bij overheden om gunsten; vanwege de risico’s worden ze superbureaucratisch; en de focus van de CEO is de bonus, terwijl duurzaamheid meestal windowdressing is’. Met deze zin chargeer ik een stuk van het onbehagen dat soms in de samenleving zichtbaar wordt en waar de Occupy beweging een extreme stemgever van geworden is. Er zit een kern van waarheid in deze analyse die zeker ook christenen zou moeten aanspreken. Het zou anders moeten kunnen. En dat geldt ook voor de kerk.

  Lees meer
 • Wat is christelijk leiderschap eigenlijk?

  Gepubliceerd op: 29 maart 2012
  Categorie: Leadership

  In hoeverre bestaat er christelijk leiderschap? Is leiderschap eigenlijk niet gewoon een ambacht? Een christelijke timmerman maakt toch geen andere of betere deuren dan zijn niet-christelijke collega? Als er christelijk leiderschap bestaat, waarin verschilt dit dan van seculier leiderschap?

  Lees meer
 • De kerk is geen koekjesfabriek, maar toch …

  Gepubliceerd op: 24 februari 2012
  Categorie: Leadership

  Er is een groot verschil tussen veranderingsprocessen in een kerk en in een seculiere organisatie. Veranderingen in een kerk moeten beginnen bij het hart van de mensen en dat moet de God van de kerk bewerken! Als dienaren van de kerk kun je het veranderingsproces ondersteunen. In de kerk is een visie niet maakbaar, in een seculiere organisatie juist wel. Kerken en christelijke organisaties kunnen echter wel iets leren van het bedrijfsleven als het gaat om het uitvoeren van plannen.

  Lees meer
 • Als je functie en identiteit met elkaar verwisselt…

  Gepubliceerd op: 23 januari 2012
  Categorie: Leadership

  Kun jij me vertellen wie je bent? Voorganger van een kerk of gemeente? Lid van een kerkenraad of oudstenteam? Jeugdleider? Manager in een bedrijf? Bestuurslid van een organisatie? Maar klopt dat wel? Ben jij dat echt of is dat een functie die je bekleedt? Ik vroeg ‘wie je bent’, niet ‘wat je bent’!

  Lees meer
 • Het kapitalisme heeft zijn langste tijd gehad!

  Gepubliceerd op: 2 januari 2012
  Categorie: Leadership

  Het zal u niet zijn ontgaan: de Occupy beweging roert zich. Met kampeeracties op Wallstreet in New York City kregen ze hun eerste bekendheid en intussen is de beweging actief in tientallen Westerse landen. Twintigers, dertigers en veertigers protesteren tegen de zelfzucht van de maatschappelijke elite en tegen de uitwassen van het kapitalisme waarbij banken en bonussen symbool staan voor allerlei misstanden die zij zien in de Westerse samenleving. Occupy zelf zal wel weer overwaaien, maar de onvrede die aan de basis ligt van deze beweging is veel breder dan Occupy zelf en die waait niet zo snel over.

  Lees meer