ConCeption

Wie schrijft die blijft... of toch niet?

Terug

Ben Tiggelaar over Hand- en hartsboek christelijk leiderschap

Gepubliceerd op: 14 mei 2011
Categorie: Leadership

Dr. Ben Tiggelaar heeft, op verzoek van Jan-Willem Grievink, het manuscript van het Hand- en hartsboek christelijk leiderschap gelezen en er een voorwoord bij gemaakt. Omdat hij in dit voorwoord het unieke van dit boek perfect onder woorden brengt, hebben we het in dit nieuwsbericht overgenomen.

Voorwoord Ben Tiggelaar in het Hand- en hartsboek christelijk leiderschap van Jan-Willem Grievink

Als kind bezocht ik de School met de Bijbel in een klein dorp in Oost-Groningen. Daar kregen we het vak 'bijbelse geschiedenis'. Achteraf bevatte dat waarschijnlijk de eerste leiderschapstheorie waarmee ik werd geconfronteerd.

Ik herinner mij vooral de verhalen over de richters die Gods volk moesten beschermen tegen allerhande vijanden. Stoere of slimme mannen zoals Simson en Gideon. Kerels die met de vuist op tafel sloegen als dat nodig was, die niet deden aan inspraak of andere softe bottom-up praktijken en die korte metten maakten met hun tegenstanders. De bijbelse leiders die mij toen het meest aanspraken waren deze krachtige types.

Het is dit ietwat kinderlijke beeld dat vaak het eerst bij veel mensen opkomt als de term leiderschap valt. Sterke mannen en vrouwen die weten wat ze willen. Mensen met een duidelijke visie die met ferme taal en zonodig met ferme hand de anderen achter zich krijgen.
Als er in de krant wordt geschreven dat het in Den Haag, Brussel of binnen een groot beursgenoteerd bedrijf "ontbreekt aan leiderschap", dan is dit meestal het soort dat wordt bedoeld.

Er is niets nieuws onder de zon. Ook in de bijbel wordt keer op keer door de mensen om dit soort krachtdadig leiderschap gevraagd. En keer op keer komen ze bedrogen uit. Veel van dit soort leiders willen graag laten zien dat ze machtige heersers zijn en dat betekent dat er dienaars nodig zijn die voor hen buigen.

Pas later -op geestelijk gebied ben ik een trage leerling- ging ik beseffen dat Gods visie op leiderschap een hele andere is. God kijkt niet naar de buitenkant, maar naar het hart. En als God zelf onder de mensen komt, in de persoon van Jezus, is Hij een koning die niet komt om gediend te worden, maar om zelf te dienen.

Fascinerend, tegendraads en onverwacht. Iets dat niet in een mensenhart zou opkomen, om het maar eens in bijbelse termen uit te drukken.

Juist op dit punt heb ik veel geleerd van het boek van Jan-Willem Grievink dat u nu in handen houdt.
Natuurlijk spelen onze vaardigheden een rol. En over de vaardigheden van leiders en managers heeft Jan-Willem, op basis van studie en eigen ervaring, veel te melden. Interessante inzichten die zowel beginnende als gevorderde leiders en managers zullen helpen.

Een leider moet zijn methoden en technieken kennen. Dat geldt voor christelijk leiderschap net zo goed als voor elke andere vorm van leiderschap.
Maar het wezenlijke verschil is de vraag door wie de leider geleid wordt. Laat je je leiden door jezelf, door andere mensen... of ben je bereid de leiding van je leven over te geven aan God? Dat is de vraag waar je als christen en als christenleider voor staat.
In de benadering van Jan-Willem is dat de kernvraag. En dat maakt zijn visie anders dan de visies waarin de bijbel een veredeld managementhandboek is en Jezus een rolmodel voor leiders.

De bijbel is niet een boek over het veranderen van organisaties, maar over het veranderen van je leven. Een boek over Gods plan met de wereld en met jou en mij persoonlijk. En Jezus is niet naar de wereld gekomen om ons te leren managen, maar om ons te verlossen.

Dat geloof is het fundament van het christendom. Dat geloof is ook de basis voor christelijk leiderschap. En dat geloof vind ik terug in alle hoofdstukken van dit boek. Dat is wat het lezen ervan tot een -letterlijk- inspirerende belevenis maakt.

Ben Tiggelaar
  

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen